C Eğitim Konuları

1 => C nedir? Neler yapılabilir ?

2 => Değişken Tanımları

3 => printf - İnput

4 => İf - Else

5 => Switch - Case

6 => for

7 => do while

8 => Tek boyutlu dizi

9 => Çok boyutlu dizi

10 => Fonksiyonlar

11 => enum

12 => strutc

13 => typedef

14 => union

15 => İşaretçiler

16 => Dosya işlemleri