C - Printf Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Printf ekrana çıktı bastırmak için kullanır. Örnek vermek gerekirse kullanıcıya girmesi gerektiği bir bilgi olduğunu söylemek için printf ile çıktı yazdırırız yada değişken içinde olan bir veriyi veya sonucu ekrana bastırmak için kullanırız.

Birde printf nasıl kullanılır ona bakalım;

Örnek Çıktı

printf("Merhaba Dünya")

Merhaba Dünya

Yani printf kullanımında tırnak içine yazılan bilgi ekrana bastırılır.

Birde printf kullanılırken bazı parametreler kullanılır bunların bazılarını aşağıdaki tabloda veriyorum arkadaşlar.

Kaçış Dizisi İşlevi

\

Karekter dizisi içinde kurallara uymayan karekterlerin başına bırakılarak uyumlu hale getirir. 

\n

Bir alt satıra geçiş için kullanılır.

\t

Bulunduğu nokta da tab tuşu kullanımı gerçekleşir.

\a

Bip sesi çıkarır.

\b

İmlecin sola doğru kaydırılmasını sağlar.

\f

Yeni sayfaya geçiş yapar.

\r

Satır başı yapar.

\\

\ karakterini ekrana yazar.

\"

" karakterini ekrana yazar.

Printf bazı parametrelerini verdikten sonra bir de değişken atamalarına göz atmamız lazım. Bazen değişkenlerin içinde ki bilgileri ekrana bastırmamız lazım olur bunları ekrana bastırırken bazı gösterimler kullanırız bunları aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

 

Gösterim İşlevi Değişken Türü

%c

Tek bir karakter

char

%d

İşaretli ondalık tamsayı

int, short

%ld

Uzun işaretli ondalık tamsayı

long

%u

İşaretsiz ondalık tamsayı

unsigned int, unsigned short

%f

Gerçel sayı

float, double

%s

Karakter dizisi (string)

char

%lu

İşaretsiz uzun tamsayı

unsigned long

Örnek göstermek gerekirse bunlara;

int a = 5;

float b = 5,4;

char c = 'a';

Örnek Çıktı

printf("Çıktı %d", a);

Çıktı 5

printf("Çıktı %f", b);

Çıktı 5,4 

printf("Çıktı %c", c);

Çıktı a