C Sınav Soru Örnekleri

1) Girilen sayının negatif ve pozitif olduğunu tespit eden c programı.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int sayi;
    printf("Lütfen bir sayı giriniz: ");
    scanf("%d",&sayi);

    if(sayi < 0)
        printf("Sayı negatif.\n");
    else if(sayi == 0)
        printf("Sayı ne pozitif ne negarif bir sayıdır.\n");
    else
        printf("Sayı pozitif.\n");
}

2) Sıfırdan kullanıcının klavyeden girdiği değere kadar olan tek ve çift sayıların toplam adetini gösteren c programı.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int sayi, t_toplam=0, c_toplam=0;
    printf("Bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d",&sayi);

    for(int i=0; i<=sayi; i++)
        if(i % 2 == 0)
            c_toplam++;
        else
            t_toplam++;

    printf("Toplam Cift Sayı Adedi: %d\n",c_toplam);
    printf("Toplam Tek Sayı Adedi: %d\n",t_toplam);
}

3) Fonksiyonel bir hesapmakinası c programlama dili ile yapın. ( Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karesi, küpü, negatif pozitif, faktöryel)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

float input1();
float input2();
float toplam();
float cikarma();
float carpma();
float bolme();
float kare();
float kup();
float faktoryel();
void np_sorgu();

int main()
{
    int islem;
    while(1)
    {
        printf("1-Toplam\n2-Cıkarma\n3-Carpma\n4-Bolme\n5-Bir Sayinin Karesi\n6-Bir Sayinin Kupu\n7-Faktoryel Hesaplama\n8-Negatif Pozitif Sayi Tespiti\n9-Cikis\n");
        printf("\nBir islem seciniz: ");
        scanf("%d",&islem);

        switch(islem)
        {
            case 1:
                printf("Sonuc: %.2f\n",toplam());
                break;
            case 2:
                printf("Sonuc: %2.f\n",cikarma());
                break;
            case 3:
                printf("Sonuc: %.2f\n",carpma());
                break;
            case 4:
                printf("Sonuc: %.2f\n",bolme());
                break;
            case 5:
                printf("Sonuc: %.2f\n",kare());
                break;
            case 6:
                printf("Sonuc: %.2f\n",kup());
                break;
            case 7:
                printf("Sonuc: %.2f\n",faktoryel());
                break;
            case 8:
                np_sorgu();
                break;
            case 9:
                return 0;
                break;
        }
    }
}

float input1()
{
    float sayi;
    printf("Lutfen bir sayiyi giriniz: ");
    scanf("%f",&sayi);
    return sayi;
}

float input2()
{
    float sayi;
    printf("Lutfen ikinci bir sayiyi giriniz: ");
    scanf("%f",&sayi);
    return sayi;
}

float toplam()
{
    float s1,s2;
    s1 = input1();
    s2 = input2();

    return s1+s2;
}

float cikarma()
{
    float s1,s2;
    s1 = input1();
    s2 = input2();

    return s1-s2;
}

float carpma()
{
    float s1,s2;
    s1 = input1();
    s2 = input2();

    return s1*s2;
}

float bolme()
{
    float s1,s2;
    s1 = input1();
    s2 = input2();

    return s1/s2;
}

float kare()
{
    float s1;
    s1 = input1();

    return s1*s1;
}

float kup()
{
    float s1;
    s1 = input1();

    return s1*s1*s1;
}

float faktoryel()
{
    float s1, sonuc=1;
    s1 = input1();
    for(int i=1; i<=s1;i++)
        sonuc *=i;
    return sonuc;
}

void np_sorgu()
{
    float s1;
    s1 = input1();
    if(s1 < 0)
        printf("Negatif bir sayi\n");
    else if(s1 == 0)
        printf("Negatif veya pozitif bir sayi değil\n");
    else
        printf("Pozitif bir sayi\n");
}

4) Klavyeden girilen iki cümyeli birleştiren c programı. ( Birleştirme işlemini fonksiyon içinde yapınız.)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void birlestir(char kelime1[], char kelime2[]);

int main()
{
    char kelime1[50], kelime2[50];
    printf("Bir kelimeyi giriniz: ");
    gets(kelime1);
    printf("Ikinci kelimeyi giriniz: ");
    gets(kelime2);

    birlestir(kelime1, kelime2);
}

void birlestir(char kelime1[], char kelime2[])
{
    printf("%s\n",strcat(kelime1,kelime2));
}

5) Girilen sayıyı basamaklarına ayırma

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int sayi;
    printf("Bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d",&sayi);
    int b =1;
    while(sayi != 0)
    {
        int basamak = sayi % 10;
        if(b == 1)
            printf("%d",basamak*b);
        else
            printf(" + %d",basamak*b);
        sayi-=basamak;
        sayi /=10;
        b *= 10;
    }
    printf("\n");
}

6) Girilen kelimeyi tersten yazdırma

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char kelime[50];
    printf("Bir kelime giriniz: ");
    gets(kelime);

    int uzunluk = strlen(kelime);

    for(int i=uzunluk; i>=0; i--)
        printf("%c",kelime[i]);
    printf("\n");
}

7) Geçme notu 50 olan bir okulda vize %40 final %60 etki etmektedir. Sınıf mevcudu ve notlar girilen sınıfta geçen öğrenci sayısını ve kalan öğrenci sayısını tespit eden c programı.

8) 2x2 matris toplamı ve çarpımı yapan c programı. ( Çarpım ve Toplam için işlem seçim ekranı olmak zorunda)