C# - DateTime Kullanımı ve Gösterimleri

DateTime tarih/saat bilgisini içinde tutan bir değişken tipi olarakta kullanılır ama asıl kullanım alanı bence tarih/saat bilgisinin çekilmesine ve tarih/saat bilgisi üzerinde değişlikler yapılmasına yarar. Web ve Masaüstü programlarımız da genelde tarih bilgisini tutarız ve bu tarih bilgisini DateTime üzerinde çekip DateTime ile oluşturduğumuz değişkenin içine atarız. DateTime birçok kullanım yolu vardır bunların bazıları örnek olarak gösterelim;

En yaykın kullanımlarından biri olan DateTime.Now tam tarih bilgisini çeker yani Gün/Ay/Yıl Saat:Dakika:Saniye şeklinde bir çıktı veriri bize. Bunun yanı sıra Now eklentisinden sonrada gelecek eklentiler işin rengini değiştirebiliyor örnek vermek gerekirse DateTime.Now.Year tarihin yıl bilgisini size gösterir buna benzer kullanımlar ile ilgili bir tablo bırakıyorum aşağıya bu tablodan diğer metotları inceleyip test edebilirsiniz.

Gösterim Çıktı

Now

Programın çalıştırıldığı andaki “Gün /Ay/ Yıl Saat:Dakika:Saniye” Bilgisini döndürür 

Now.Date

Tarih formatındaki tarih değerini döndürür saat formatını ise 00:00:00 şeklinde döndürür.

Now.Day

Tarih bilgisindeki gün sayısını döndürür.

Now.Month

Tarih bilgisindeki ay sayısını döndürür.

Now.Year

Tarih bilgisindeki yıl sayısını döndürür.

Now.Hour

Tarih bilgisindeki saat sayısını döndürür

Now.Minute

Tarih bilgisindeki dakika sayısını döndürür.

Now.Second

Tarih bilgisindeki saniye sayısını döndürür.

Now.Milisecond

Tarih bilgisindeki salise sayısını döndürür.

Now.DayOfWeek

Haftanın hangi gün olduğunu ingilizce olarak döndürür

Now.DayOfYear

Yılın kaçıncı günü olduğunu döndürür.

Now.ToLongDateString()

Tarih bilgisini gün sayısı ay adı yıl sayısı gün adi formatında döndürür

Now.ToShortDateString()

Tarih bilgisini gün sayısı ay sayısı yıl sayısı formatında döndürür

Now.ToLongTimeString()

Saat bilgisini saat dakika saniye formatında döndürür

Now.ToShortTimeString()

Saat bilgisini saat dakika formatında döndürür

Now.AddDays

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar gün ekler

Now.AddHours

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar Saat ekler

Now.AddMilliseconds

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar Salise ekler

Now.AddMinutes

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar dakika ekler

Now.AddMonths

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar Ay ekler

Now.AddSeconds

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar saniye ekler

Now.AddYears

Belirtilen tarihe parametre olarak vermiş olduğumuz sayı kadar Yıl ekler

Yukarda belirttiğimiz kısımların genel de hafıza da pek tutamayız bundan kaynaklı kısa iste satırlarımız vardır. Örnek olarak DateTime.Now.ToString("dddd") bize haftanın hangi gününde olduğumuzu söyler size kısa istek taleplerinden bazıları ve en yaygın olanlarını yazıyorum alt kısma.

Gösterim Çıktı

dd

Ayın kaçıncı günü olduğunu döndürür

ddd

Kısa gün adını döndürür.

dddd

Gün adını döndürür.

MM

Ay sayısını döndürür.

MMM

Kısa ay adını döndürür.

MMMM

Ay adını döndürür.

yy

Kısa yıl bilgisini döndürür

yyyy

Yıl bilgisini döndürür

İlk verdiğimiz tabloda ki gösterim tiplerinden daha fazla kullanılan ve yaygın olan gösterim tiplerinden bir kaç tanesini size kaba gösterimleri ile birlikte aşağıda ki tabloda veriyorum.

Gösterim Çıktı Kaba Gösterimi

t

Saat Bilgisi

h:mm tt

d

00/00/0000 Şeklinde Tarih Bilgisini Gösterir.

M/d/yyyy

T

Saat Bilgisi + Saniye Bilgisini Gösterir.

h:mm:ss tt

D

Ay ve Gün Bilgisini Vererek Tarih Bilgisini Gösterir.

dddd, MMMM dd, yyyy

f

(D ve t ‘nin birleşimi)

dddd, MMMM dd, yyyy h:mm tt

F

(D ve T ‘nin birleşimi)

dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt

g

( d ve t ‘nin birleşimi)

M/d/yyyy h:mm tt

G

(d ve T ‘nin birleşimi)

M/d/yyyy h:mm:ss tt

m, M

Ay İsmini ve Kaçıncı Ay Olduğunun Bilgisini Gösterir .

MMMM dd

y, Y

Ay İsmini ve Yıl Bilgisini Gösterir.

MMMM, yyyy

r, R

Gün ve Ay Bilgisini Verir  ve Tam Tarih, Saat Bilgisini Gösterir.

ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'