C# - Değişken Nedir ? Nasıl Tanımlanır ?

Değişken Nedir ?

Değişkeni şöyle tanımlayabiliriz aslında program açılışında atanan değerleri kendi içinde barındıran veya kullanıcı tarafından atanan verileri içinde tutandır. Değişkenlerin türleri vardır nasıl diye soracak olursanız biz konuşurken sözel ifadeler ile konuşuruz ama matematiksel işlem yaparken sayısal ifadeler ile işlem yaparız işte burada değişkenler işin içine giriyor. Girdiğiniz verinin ne tür bir değer olduğunu onlarla belirtiyorsunuz.

Değişlen Tanımlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

 •  Bir değerleri olmalıdır veya mutlak suretle null olarak tanımlanmalıdır.
 •  Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır.
 •  Değişken adları rakamla başlayamaz.
 •  Class, namespace ve kontrol isimleri gibi program tarafından kullanılan isimler verilemez.
 •  Aynı kod bloğu içerisinde aynı isimden birden fazla değişken tanımlanamaz.
 •  Özel karakter içermez örneğin /,*,-,+.
 •  Boşluk kullanılamaz.
 •  Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Ş, ğ,ü,ö,ç,ı gibi…
 •  Özel sözcükler (if, else, random,  vb.) kullanılmaz.

Değişken Nasıl Tanımlanır ?

( Değişken_Türü ) ( Değişken_Adı ) = ( Atanacak Değer );

Değişken Türleri;

Tür Boyut Kapasite Örnek
byte 1 bayt 0, ..., 255 (tam sayı) byte a=5;
sbyte 1 bayt -128, ..., 127 (tam sayı) sbyte a=5;
short 2 bayt -32768, ..., 32767 (tam sayı) short a=5;
ushort 2 bayt 0, ..., 65535 (tam sayı) ushort a=5;
int 4 bayt -2147483648, ..., 2147483647 (tam sayı) int a=5;
uint 4 bayt 0, ..., 4294967295 (tam sayı) uint a=5;
long 8 bayt -9223372036854775808, ..., 9223372036854775807 (tam sayı) long a=5;
ulong 8 bayt 0, ..., 18446744073709551615 (tam sayı) ulong a=5;
float 4 bayt ±1.5*10-45, ..., ±3.4*1038 (reel sayı) float a=5F; veya float a=5f;
double 8 bayt ±5.0*10-324, ..., ±1.7*10308 (reel sayı) double a=5; veya double a=5d; veya double a=5D;
decimal 16 bayt ±1.5*10-28, ..., ±7.9*1028 (reel sayı) decimal a=5M; veya decimal a=5m;
 
char 2 bayt Tek bir karakteri tutar. char a='h';
string Sınırsız Metin tutar. string a="Ben bir zaman kaybıyım, beni boşver hocam";
DateTime   - Tarih ve zaman bilgisini tutar. DateTime a = DateTime.Now; //Anlak tarih ve saat bilgisini atar.

Bu değişken türleri dışında kullanılan bazı değişken türleri var;

bool : Bu değişken türü True ve False değeri dışında değer almaz bir diğer deyiş ile 1 ve 0 değeri dışın değer tutmaz, doğruluk veya yanlışlığı temsil eder. Bu değişken türü benim tanımlama göre ise mantık değişkenidir yani " bool a=3>4; " değişkenin değeri True olarak çıkacaktır. Örnekleri, bool a = True; bool b = False; bool c = 4>5; vb. 

object : Diğer veri türleri de object'ten türemiştir ve object bütün verilerin hepsini içinde tutabilir ama onların ne tür bir değişken olduğunu belirmez. Örneğin, object a = "object deneme"; object b = 12; vb.

 var : Var değişkeni object değişkeni gibi bütün değerleri kabul eder ama ondan farkı şudur aktardığımız veriyi kendisi tanımla hangi değişken türü olduğunu. Örneğin;

 • var a = 10.6; //a değişkeninin tipi double dır.
 • var b = 20; //b değişkeninin tipi int dir.
 • var c = "asd"; //c değişkeninin tipi string dir.
 • var d = true; //d değişkeninin tipi booldur.