C# - Math Kütüphanesi

Math kütüphanesi kullanıcıların matematiksel işlemlerini daha hızlı yapması için oluşturulmuştur.

Math kütüphanesi içinde yer alanları aşağıda tabloda veriyorum inceleyip uygulayabilirsiniz. 

Tür Kullanım Sebebi  Örnek 
Abs(x)   Bir sayının mutlak değerini tutar . Math.Abs(x)
Cos(x)   Sayının kosinüsünü tutar . Math.Cos(x)
Sin(x)   Sayının sinüsünü tutar. Math.Sin(x)
Tan(x)   Sayının tanjantını tutar . Math.Tan(x)
Ceiling(x)   x sayısını x ten büyük en küçük tamsayıya yuvarlar . Math.Ceiling(x)
Flor(x)   x sayısını x ten küçük en büyük tamsayıya yuvarlar . Math.Flor(x)
Max(x,y)   x ve y sayılarından en büyüğünü bulur . Math.Max(x,y)
Min(x,y)   x ve y sayılarından en küçüğünü bulur . Math.Min(x,y)
Pow(x,y)   x üzeri y yi hesaplar . Math.Pow(x,y)
Round(x)   x i ne yakın tam sayıya yuvarlar . Math.Round(x)
Sqrt(x)   x in karekökünü bulur . Math.Sqrt(x)
Log(x)   x sayısının e tabanında logaritmasını alır . Math.Log(x)
Exp(x)   e üzeri x’i hesaplar . Math.Exp(x)
Log10(x)   x sayısının 10 tabanında logaritmasını hesaplar . Math.Log10(x)